Comité van Aanbeveling

 

Drs. André de Jong (Voormalig directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Consultant ABDTOPConsult, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Prof. dr. Andreas Blühm (directeur Groninger Museum)
Asis Aynan (schrijver, docent Hogeschool van Amsterdam).
Drs. Cor Geljon (voormalig docent/onderzoeker literatuurdidactiek bij de Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Dick Schram (hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam; bijzonder hoogleraar Stichting Lezen)
Drs. Dirk Nijdam (directeur Groninger Forum)
Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Stichting CPNB)
Prof. dr. Herman H.F. Wijffels (hoogleraar Utrecht Sustainability Institute,  Universiteit van Utrecht)
Jan van Nierop (voorzitter Stichting Platforms VMBO; Voorzitter College van Bestuur DaCapo College)
Ing. Jan P.C.M. van Zijl (vice-voorzitter Raad van Bestuur ABP; voormalig voorzitter MBO-Raad)
Jeltje van Nieuwenhoven (onder andere: oud-bibliothecaresse en lid gemeenteraad van 's Gravenhage)
Johannes Remkes (Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland)
John Jorritsma (Burgemeester van Eindhoven)
Dr. Kars Veling  (lid Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek; directeur van het Huis voor democratie en rechtsstaat)
Drs. Lies Alons (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, Universiteit van Amsterdam)
Lydia Rood (schrijfster)
Drs. Max van den Berg  (voormalig commissaris van de Koning in Groningen)
Martin Berendse (directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam)
Michiel Buchel (directeur Science Center NEMO Amsterdam en ambassadeur Jongeren aan het werk)
Özcan Akyol (schrijver, columnist)
Drs. Paul Oomens (bestuurssecretaris en directeur van de MBO Raad)
Paul Rosenmöller (voorzitter VO Raad)
Peter den Oudsten (burgemeester van Groningen)
Drs. Piet Litjens (voormalig directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, Universiteit van Amsterdam)
Mr. Drs. René Paas (commissaris van de Koning in de provincie Groningen)
Ricardo Winter (voorzitter raad van bestuur ROC Leiden)
Trudy Coenen (docente Nederlands Montessori College Oost; Lerares van het jaar  2010)
Victor Boswijk (directeur Nederlands Stripmuseum Groningen)
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (Commissaris van de Koning in de provincie Noord Brabant)