Comité van Aanbeveling

 

Drs. André de Jong (Voormalig directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Consultant ABDTOPConsult, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Prof. dr. Andreas Blühm (directeur Groninger Museum)
Asis Aynan (schrijver, docent Hogeschool van Amsterdam).
Drs. Cor Geljon (voormalig docent/onderzoeker literatuurdidactiek bij de Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Dick Schram (hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam; bijzonder hoogleraar Stichting Lezen)
Drs. Dirk Nijdam (directeur Groninger Forum)
Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Stichting Nederlands Instituut Beeld&Geluid)
Ing. Jan P.C.M. van Zijl (Voorzitter WorldSkills Netherlands)
Jeltje van Nieuwenhoven (onder andere: oud-bibliothecaresse en lid gemeenteraad van 's Gravenhage)
John Jorritsma (Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Avans Hogeschool)
Drs. Lies Alons (Directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, Universiteit van Amsterdam)
Lydia Rood (schrijfster)
Martin Berendse (directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam)
Michiel Buchel (voormalig directeur Science Center NEMO Amsterdam)
Özcan Akyol (schrijver, columnist)
Drs. Paul Oomens (Voorzitter college van Bestuur van het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam)
Paul Rosenmöller (Bestuurslid pensioenfonds ABP)
Drs. Piet Litjens (voormalig directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, Universiteit van Amsterdam)
Mr. Drs. René Paas (commissaris van de Koning in de provincie Groningen)
Victor Boswijk (Voorzitter van de Raad bam Bestuur van Stichting het Nederlands Stripmuseum)
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Rector Magnificus van de Tilbug University)