Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam

Postadres:
Pieter Lieftinckweg 4
1505 HX Zaandam
E-mail
info(at)stapopderodeloper(dot)nl
RSIN
853473572
KvK-nummer:
59419873

De Stichting heeft ten doel; het (doen) concipiëren en organiseren van algemeen nut beogende projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap en educatie en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt.

Bestuur
Mr José M. van de Laar, Voorzitter
Mr Eckhard W. Mehring, Secretaris
Rutger A. Weber, Penningmeester

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten; er zijn geen personeelsleden in dienst van de stichting.

Het bestuursverslag 2021 is hier te bekijken.

Het jaarverslag met de accountantsverklaring ligt ter inzage bij de stichting.