Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam

Postadres:
De Lairessestraat 50-III
1071 PC Amsterdam
Telefoon 
020-670 8001
E-mail
info(at)stapopderodeloper(dot)nl
RSIN
853473572
KvK-nummer:
59419873

De Stichting heeft ten doel; het (doen) concipiëren en organiseren van algemeen nut beogende projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap en educatie en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt.

Bestuur
Mr Josée M. van de Laar, Voorzitter
Mr Eckhard W. Mehring, Secretaris
Rutger A. Weber, Penningmeester

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten; er zijn geen personeelsleden in dienst van de stichting.

Het jaarverslag met de goedkeurende accountantsverklaring ligt ter inzage bij de stichting.