Stichting Samenleving & Kunst

Postadres:
Hoofdweg 144
9341 BL  Veenhuizen
E-mail
info(at)stapopderodeloper(dot)nl
RSIN
853473572
KvK-nummer:
59419873

De Stichting heeft ten doel; het (doen) concipiëren en organiseren van algemeen nut beogende projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap en educatie en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt.

Bestuur
Mr Eckhard W. Mehring, Voorzitter
Claudia M. Landsberger, Secretaris
Rutger A. Weber, Penningmeester

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten.

Het bestuursverslag 2022 is hier te bekijken.

Het jaarverslag met de accountantsverklaring ligt ter inzage bij de stichting.